Alyssa

thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GothicGirl0525 đã đưa ý kiến …
xin chào Guys,
Just wanted to tell ya that I just started a new story called, The Thoughts Of The Past ,about Bella repairing from a horriable child mui xe all becuase of a cruel and devilish Charlie Swan.
Enjoy Alyssa đã đăng hơn một năm qua
GothicGirl0525 đã đưa ý kiến …
xin chào Guys,
Just wanted to tell ya all that I updated my story Dark Moon đã đăng hơn một năm qua
joe-edwardfan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào tnx 4 reading!
this is chap 8&9 i wont be able to update soon cause we have some exams!:( itry 2 write as soon as i can! plz read and comment!
link đã đăng hơn một năm qua
GothicGirl0525 đã bình luận…
your welcome anytime..... hơn một năm qua