Công chúa Anastasia Summers

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 27 years old
  • Good old, Russia
  • Favorite TV Show: Tokio Hotel
    Favorite Musician: My chemical romance, Tokio Hotel, Marilyn Manson, Alice Cooper, Kiss, Queen, Black Veil Brides, Motionless in white, The casualties, Motley Crue
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BuffyJ442 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I agreed with every thing bạn have đã đưa ý kiến LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
IWasOnceNamed trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I like your biểu tượng picture. ^_^ đã đăng hơn một năm qua
Marilynsangel đã đưa ý kiến …
:) I'm picking bạn up at 8 babe :) x đã đăng hơn một năm qua
ZoE14 đã bình luận…
im coming too. hơn một năm qua