thành viên fanpop từ năm July 2018

  • Female, 34 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Supernatural, Doctor Who, Game of Thrones, Breaking Bad
    Favorite Book or Author: The Godfather
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

wink
NoLoser-cret trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! I should of đã đưa ý kiến hi before but mean, it isn't like we don't talk every ngày LOL – Liên minh huyền thoại :p Anywho, wanted to invite bạn to the BBS club: link đã đăng hơn một năm qua
big smile
IngridPresley trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey! Just heard bạn joined fanpop, hehe! Be very welcome here, Sam! ^_^
I also joined your spot, it looks amazing<33 đã đăng hơn một năm qua
GoddessMischief đã bình luận…
Yes, I was hearing so much about it I thought I would tham gia and see what all the fuss is about. :) hơn một năm qua