Giulia

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 32 years old
  • Italy
  • Favorite TV Show: The vampire diaries, Once upon a time
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Hermione4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#5 đã đăng hơn một năm qua
Hermione4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#4 đã đăng hơn một năm qua
Hermione4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#3 đã đăng hơn một năm qua