Gillian Little

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 24 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Big Bang Theory
    Favorite Movie: Hetalia Paint It White, Clue, Accepted, Zathura
    Favorite Musician: Prussia!
    Favorite Book or Author: The skinjacker triology
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Gillybelly13 đã đưa ý kiến về Hetalia: Nhật Bản
Nhật Bản made me call someone sexy for the first time! *Fangirl squeal*. đã đăng hơn một năm qua
iloveciel đã bình luận…
Good for bạn xD hơn một năm qua
America50 đã bình luận…
ummmm.... O k.... hơn một năm qua
Gillybelly13 đã đưa ý kiến về Calling Wii
Hey, does anyone know how to make a chat room? If so, someone should totally make "The Black Page"! đã đăng hơn một năm qua