G

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 27 years old
  • Greece
  • Favorite TV Show: Glee, Skins, TVD, OTH, O.C, Prison Break, Lost, Friends.
    Favorite Movie: The Notebook ♥ Step up (1&2) ♥ Mean Girls ♥ 10 things I hate about bạn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CupcakeKiller đã đưa ý kiến …
i miss bạn :((((((((((((((((( đã đăng hơn một năm qua
mtoll4 đã đưa ý kiến …
OH MY GOD! I miss bạn so much it actually hurts :'( đã đăng hơn một năm qua
DelenaLover đã đưa ý kiến …
Please sign the Damon/Elena Petition! =)

link đã đăng hơn một năm qua