Gemma

thành viên fanpop từ năm September 2013

  • Female, 23 years old
  • New York, United States of America
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, Supernatural, PLL, Game of Thrones, True Blood
    Favorite Musician: Beyonce, Alicia Keys, Ariana Grande, Lady Gaga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

poplilly trao các điểm thưởng cho tôi về my links
how are bạn i eally tình yêu your khẩu hiệu be happy ok i will đã đăng hơn một năm qua
poplilly trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi đã đăng hơn một năm qua
GemmaCool đã bình luận…
Hello! hơn một năm qua
GemmaCool đã đưa ý kiến về Ariana Grande
Ari is just SO amazing))) đã đăng hơn một năm qua
Flora_Swift đã bình luận…
I agree, she is so cool hơn một năm qua