Proud in all bạn are, hiển thị every scar, as your badge of honor.

thành viên fanpop từ năm May 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
saiyajin1 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
điểm thưởng for you!!! XD đã đăng hơn một năm qua
ZombieSexSlave đã đưa ý kiến …
HAII your very beautiful :) đã đăng hơn một năm qua
GearGirl666 đã bình luận…
Aww thnx so r u hơn một năm qua
big smile
cherry_Dropzx trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
omgggggg, i swear i'd be jealous of me tooo....l0l im just kidding, but i swear i am just so happy that i get the chance to see them, bạn should totes get tickets i heard they are amazing live <3 đã đăng hơn một năm qua
GearGirl666 đã bình luận…
They probably are...I WANT TICKETS SO BADDDDDD!!!!! hơn một năm qua
cherry_Dropzx đã bình luận…
L0L totes ^_^ and np my dear xD and i swear bạn have to see them, i got my buổi hòa nhạc tomorrow, and im freaking out, i cant wait! i really wanna see Ash the most, but wbu, if bạn did get to go, who would bạn be thêm psyched to see? <3 hơn một năm qua
GearGirl666 đã bình luận…
Probably Andy hoặc Ash, i tình yêu all the band members but i really tình yêu them the most. So how did the buổi hòa nhạc go? :) hơn một năm qua