tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

myoco70 đã đưa ý kiến …
ur pretty đã đăng hơn một năm qua
GabriellaAdams đã đưa ý kiến về Hóa giải lời nguyền
Who else watched this whiz on Netflix? đã đăng hơn một năm qua
Italy_lover đã bình luận…
ooh! Ooh! I do! I do! hơn một năm qua
GabriellaAdams đã bình luận…
and 1000s of peopl discovered anime. hơn một năm qua
GabriellaAdams đã bình luận…
*shiz hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
i sadly don't have netflix so i rely on anime sharing sites and dvd's XD hơn một năm qua
GabriellaAdams đã đưa ý kiến về Glee
I absolutely freaking tình yêu glee,but it pisses me off when my sister be yelling because something happened.
Like I don't care if theyre on hàng đầu, đầu trang of a cầu vồng eating Nandos,you can't be screaming like that!
It's the same thing going on when my parents watch foot ball to.
Don't even gett me started on football! đã đăng hơn một năm qua