thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Australia
  • Favorite TV Show: Reaper
    Favorite Movie: hancock, potc 1, potc2, potc3, kick ass, the A-team, ironman, ironman 2, sherlock holmes, zombie land, wogboy 2
    Favorite Musician: wes carr
    Favorite Book or Author: Cậu bé cưỡi rồng series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DaniKatZ đã đưa ý kiến …
HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH đã đăng hơn một năm qua
DaniKatZ đã đưa ý kiến …
i want bạn đã đăng hơn một năm qua
DaniKatZ đã đưa ý kiến …
bạn are sexy ♥ đã đăng hơn một năm qua