thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, 1,000 ways to die, Mythbusters, America's Funniest trang chủ Videos, Are bạn Smater than a Fifth Grader, The Big Bang Theory
    Favorite Movie: Blades of Glory, Sleepy Hollow, Harry Potter 1-7, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
    Favorite Musician: rắn hổ mang Starship, Taylor Swift, Nickelback
    Favorite Book or Author: Pretty Little Liars (Entire Series), Twilight, Harry Potter (Entire Series), The Hitchikers Guide to the Galaxy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lexypexy123 đã đưa ý kiến …
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua
lexypexy123 đã đưa ý kiến …
if u have an amazing friend don't put this on her wall...oops! i did it already

I HATE U

i don't hate u but it was a funny joke :)
kind of đã đăng hơn một năm qua
lexypexy123 đã bình luận…
i was just trying to annoy rachel...thats all don't be offended hơn một năm qua
mater2000 đã bình luận…
what do bạn mean hơn một năm qua
lexypexy123 đã bình luận…
Pffffffffft hơn một năm qua
mater2000 đã đưa ý kiến …
╔══════════════ ೋღ☃ღೋ ══════════════╗
☼ If bạn have an amazing friend , put this on her tường ☼
╚══════════════ ೋღ☃ღೋ ══════════════╝ if bạn have an amazing friend put thison her tường đã đăng hơn một năm qua
lexypexy123 đã bình luận…
leah is not ur friend...SHE UR FRIKN SISTER....and sisters r suppose to hate eachother hơn một năm qua
mater2000 đã bình luận…
i wanted some những người hâm mộ thats all hơn một năm qua