Wina amer

thành viên fanpop từ năm February 2014

  • 77 years old
  • Jakarta, Indonesia
  • Favorite TV Show: Cartoonito
    Favorite Movie: My Little Pony - Friendship is Magic
    Favorite Musician: My little pony:Fluttershy
    Favorite Book or Author: The five smart girls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
FluttershyFAN1 đã đưa ý kiến về rarity club
I just tham gia this club đã đăng hơn một năm qua
Yeah I tình yêu MLP đã đăng hơn một năm qua
smile
FluttershyFAN1 đã đưa ý kiến về AppleJack and Fluttershy
I tình yêu táo, apple Jack and Fluttershy đã đăng hơn một năm qua
--fluttershy--- đã bình luận…
i do too! :) hơn một năm qua