thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Favorite TV Show: Gravity Falls
    Favorite Movie: The Phantom of the Opera(1989 version)
    Favorite Book or Author: The Phantom of the Opera bởi Gaston Leroux
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi