Vidia

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 105 chua mận Lane , Pixie Hollow Neverland
  • Favorite TV Show: I don't have one. Those are on the mainland.
    Favorite Movie: I heard there's one with me in it...but Tink's the main character.
    Favorite Musician: I don't care for the sick âm nhạc those other nàng tiên play.
    Favorite Book or Author: The History of Pixie Dust Why? It involves pixie dust. Duh!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

smile
Tatty86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back. tình yêu your icon! đã đăng hơn một năm qua
FastFlyer1 đã đưa ý kiến về FlyingFastVidia
Ah, thêm những người hâm mộ of me! Duh, I'll tham gia this one! đã đăng hơn một năm qua
FastFlyer1 đã đưa ý kiến về Vidia from tinkerbell
Finally a club for me! How very nice. Thank bạn to whoever created this! đã đăng hơn một năm qua
Aquamist đã bình luận…
You're welcome! hơn một năm qua
Aquamist đã bình luận…
What?!? What do bạn mean I copied you? hơn một năm qua