My Wall

Next Previous
Fanilla đã đưa ý kiến về River Phoenix
I will be sooooo depressed on Halloween :'( xoox đã đăng hơn một năm qua
Fanilla đã đưa ý kiến về River Phoenix
I tình yêu River Phoenix soooo much when I die I will go up to heaven to meet him and we will be together as we should have been ;'( xoxo R.I.P my beautiful Angel River xxxx đã đăng hơn một năm qua
Fanilla đã đưa ý kiến …
so? đã đăng hơn một năm qua
MJ_SAYSAY đã đưa ý kiến …
bạn 14 years old ... River died 1993 xDDD đã đăng hơn một năm qua
heart
Fanilla đã đưa ý kiến …
I tình yêu River! xxxxx đã đăng hơn một năm qua