Maria

thành viên fanpop từ năm November 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

nandacavalieri đã đưa ý kiến …
aww thank bạn :) it's actually happening most where I live, but I'm okay and my family and Những người bạn too :)
my mom knew a family who died :'( đã đăng hơn một năm qua
Cladra đã đưa ý kiến …
đã đăng hơn một năm qua
etie đã đưa ý kiến …
thank youu, Maria. yesyes, do that! :) are bạn trang chủ for giáng sinh hoặc are bạn spending it in the NY?
hope you're having a magical time wherever bạn are and hope you're happy. miss you! <3 đã đăng hơn một năm qua