tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

duderaafi76 đã đưa ý kiến …
Man, where are bạn gone to? I miss you~ đã đăng hơn một năm qua
duderaafi76 đã đưa ý kiến …
xin chào im ur old friend can u add me back? đã đăng hơn một năm qua
Faithful_Fox đã đưa ý kiến về tails and cream
Yeah..... Cream look really lovely but
I'm so sorry to say that Tails's girdfriend is Cosmo...........
Cream and Tails are only friends......... in anyway.... although both Cream and Cosmo are not a fox.( Cream the rabbit).... đã đăng hơn một năm qua