Rachel

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 28 years old
  • Victoria, BC
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries, Friends, Heartland, So bạn Think bạn Can Dance, American Idol, Life Unexpected...
    Favorite Movie: 17 Again, He's Just Not That Into You, Sherlock Holmes, The Princess & The Frog, Avatar, Did bạn Hear About The Morgans...
    Favorite Musician: Kelly Clarkson! :)
    Favorite Book or Author: Night World, The Hunger Games, Twilight, Harry Potter, Beautiful Creatures...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

StrongHero đã đưa ý kiến …
hey, Rachel!! I added bạn to my người hâm mộ list!!! đã đăng hơn một năm qua
leyton4eva-x trao các điểm thưởng cho tôi về my images
:) đã đăng hơn một năm qua
KarlaCena trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hi! đã đăng hơn một năm qua