thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Favorite Movie: Mortal Instruments City of Bones
    Favorite Book or Author: Mortal Instruments Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Emma_Lightwood đã đưa ý kiến về Team Frayland
team frayland all the way đã đăng hơn một năm qua
Emma_Lightwood đã đưa ý kiến về Vũ khí bóng đêm
omg i saw this movie with my friend and now i am obsessed with the series. ive seen the movie twice and have read most of the series except the city of Mất tích souls so NO SPOILERS PLEASE đã đăng hơn một năm qua