bre Blackburn

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Favorite TV Show: Heroes!!!!!!
    Favorite Movie: A NIGHT AT THE ROXBURY! Best. Movie. Ever.
    Favorite Musician: Nickleback (idk the cingers names!) LOL – Liên minh huyền thoại
    Favorite Book or Author: HA! All sách are my jig. But i like romance, like TEEN romance though.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

EmandJazz đã đưa ý kiến …
woahh...been forever since ive been on here! didnt even know there was a wall! :)) đã đăng hơn một năm qua
MJROCKWOOD trao các điểm thưởng cho tôi về my images
KEWLIO trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào thnx for ur awsum messages ! =] đã đăng hơn một năm qua