🎀 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐲 🎀

thành viên fanpop từ năm November 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Been a long time my friend!
I don't come here often now but that doesn't mean i have forgotten this place... It feels quite here now with the old Những người bạn gone... Everyone is busy in there life i guess!!

Hope bạn doing well!!!
Live your life to the fullest my friend!!!! đã đăng cách đây 29 ngày
pinkbloom trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hello, big sis!! How are you? Didn't see bạn for a long timeee! đã đăng cách đây một tháng 1
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry giáng sinh to a wonderful friend đã đăng cách đây 2 tháng