𝓑𝓔𝓣𝓣𝓨

thành viên fanpop từ năm November 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
..•**•......•**•
.//♥ ♥\\...//♥ ♥\\
(/(_♥_)\)(/(_♥_)\)
_/''*''\_..._/''*''\_
(/_)^(_)_(/_)^(_)_,
Betty and Berni.fanpop friends💕 đã đăng cách đây 23 giờ
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Fяiэиds аяэ liкэ уоця васквоие.
Тнеу аяэ аlшауs тнеяе шнеи уоц иееd sцрроят.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 đã đăng cách đây 23 giờ
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
✨.•*¨*.¸.•*¨*.¸¸.•*¨`*• ƸӜƷ
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺
Sprinkled with tình yêu 💖
🌷🌻🌷🌻🌷🌻🌷🌻
¨*.¸.•*¨`*. ¸.•*¨*.¸¸.•*¨`*•.✨ đã đăng cách đây 23 giờ
yorkshire_rose đã bình luận…
Gorgeous profile,Betty 🌻🌷🌻 cách đây 23 giờ