🎀 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐲 🎀

thành viên fanpop từ năm November 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 19 clubs Die-Hard (19) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new friendship article: link đã đăng cách đây 13 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I miss you. I hope that bạn are doing well. đã đăng cách đây 24 ngày
mischievous
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
…....*🕷.¸🕷.*’
….*.🕷😈 🎃🕷*’
.*🕷👻🕸🧙🕷️*’
..🤡🖤🎃🧹🔮
🕷.*🧛🧙🤡👻`🕷
.........🕸😈🎃
……....\\\||///.
…...…..\\||//.
…...…..🤡
……..….\|/..
…..…….V đã đăng cách đây một tháng 1
yorkshire_rose đã bình luận…
Booo ! Happy Halloween,Betty🎃👻🍬🦇💀🧡 cách đây một tháng 1
yorkshire_rose đã bình luận…
Hope bạn are well my Angel 🎃👻 cách đây một tháng 1