🎀 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐲 🎀

thành viên fanpop từ năm November 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

laugh
Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Oh thanks ❤
Yes I loved that drama. I used to watch only Kdramas but now mostly
chinese ones. The fantaisie one with historical theme is seriously amazing.
At the moment WOH is my fav. đã đăng cách đây 2 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cool thông tin các nhân picture. đã đăng cách đây 2 ngày
smile
jessowey trao các điểm thưởng cho tôi về my images
beautiful thông tin các nhân pick as always,

what's the picture đã đăng cách đây 6 ngày