gaby

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • California
  • Favorite TV Show: Degrassi and Pretty Little Liars
    Favorite Movie: Killers
    Favorite Musician: Katy Perry
    Favorite Book or Author: i dont read sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
Attirox2 đã đưa ý kiến …
OMG bạn tình yêu Munro too!! YAY! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Vegetahollister trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Omg I tình yêu Degrassi too haha<3 đã đăng hơn một năm qua
iluvdegrassi đã đưa ý kiến …
xin chào i c ur a người hâm mộ of degrassi u should tham gia my group plzzzzzz đã đăng hơn một năm qua
Eli12 đã bình luận…
in deed i am hơn một năm qua