Eight

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Haltom City, United States of America
  • Favorite TV Show: Firefly (Balls and Bayonets Brigade!), and mostly animation. Its the artist in me.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Ignas357 đã đưa ý kiến …
Yo. Dude. This thing. đã đăng hơn một năm qua
EightySix đã đưa ý kiến …
BOOP. đã đăng hơn một năm qua
Ignas357 đã đưa ý kiến …
Ha. đã đăng hơn một năm qua