earl

thành viên fanpop từ năm May 2007

  • Male, 30 years old
  • new york, new york
  • Favorite Movie: Reservoir Dogs, Kẻ hủy diệt 2, Pulp Fiction, Anchorman, Fight Club, Death Proof
    Favorite Musician: Any Classic Rock
    Favorite Book or Author: Fight Club, Lord of the Rings trilogy, The Last Banner, Jurrasic Park, 1984
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jpaddict1993 đã đưa ý kiến …
xin chào just adding Jurassic Park đã đăng hơn một năm qua
jpaddict1993 đã đưa ý kiến …
xin chào Jurassic Park 4 comes out in the summer of 2014 but first Jurassic Park comes out in 3D in April 5 2013 đã đăng hơn một năm qua
jay777 đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua