tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

Lord-Voldemort trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
It was fun to RP with you! I'll be on the House Rivalry spot if bạn ever want to chat :) đã đăng hơn một năm qua
Lucius-Malfoy trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
OOC:Hey, when bạn coming back as my son? XD đã đăng hơn một năm qua
BellaBlackL đã đưa ý kiến …
xin chào Draco, haven't talked to bạn in forever! đã đăng hơn một năm qua