Vi

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 30 years old
  • GA
  • Favorite TV Show: #1: House #2: Bones #3: Glee
    Favorite Movie: Iron Man, Enchanted, Juno, Moulin Rouge, 1st Pirates of the Caribbean, The Incredibles, Devil Wears Prada, Aladdin, V for Vendetta
    Favorite Musician: Hot Hot Heat, Kylie Minogue, T.I., Sara Bareilles, Dave Matthews Band, Postal Service, Coldplay, Incubus, Snoop Dog, Rise Against, Chevelle.....
    Favorite Book or Author: Twilight Series, Bartimaeus Trilogy, Hunger Games series, Dead until Dark, Vamped, Fountainhead, Enchantment, The Host, Anthem, The Giving cây
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Huddyaddict12 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks, your the best! :) đã đăng hơn một năm qua
mimika_s trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
for link đã đăng hơn một năm qua
HuddyHudduHuddy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
omg i officially tình yêu bạn for this icon!!!! đã đăng hơn một năm qua