thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Favorite TV Show: Deal hoặc No Deal
    Favorite Movie: Nancy Drew and Percy Jackson The Lightning Theif
    Favorite Musician: Dixie Chicks, bờ biển, bãi biển Boys, Carrie Underwood
    Favorite Book or Author: Percy Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AlexSelenaRules đã đưa ý kiến …
one week till easter!! đã đăng hơn một năm qua
AlexSelenaRules trao các điểm thưởng cho tôi về my images
10 đã đăng hơn một năm qua
AlexSelenaRules trao các điểm thưởng cho tôi về my images
9 đã đăng hơn một năm qua