thành viên fanpop từ năm April 2020

  • Female, 19 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: HUGっと!プリキュア, ふたりはプリキュア, Gravity Falls, ひぐらしのなく頃に, Hazbin Hotel
    Favorite Movie: 借りぐらしのアリエッテ, Wreck-it-Ralph, Frozen, Tangled, Moana, Lọ lem (live-action)
    Favorite Musician: 블랙핑크, 모모랜드
    Favorite Book or Author: The Baby Sitters Club, The Haunting of Sunshine Girl, Sweet Valley Twins, Sweet Valley High, Sweet Valley Kids
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Selection trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I'm only curious cause bạn look familiar but I could be wrong are bạn Manicliker123? đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Genevievebarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
☀️💕🧡🦋🌸☀️💕🧡🦋🌸☀️💕🧡🦋🌸☀️💕🧡🦋
🌸🦋🧡💕☀️Wish bạn a wonderful week!!! ☀️🌸🦋🧡
🦋🧡💕☀️🌸🦋🧡💕☀️🌸🦋🧡💕☀️🌸🦋🧡💕☀️ đã đăng hơn một năm qua
wink
Genevievebarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Vote for a new club look in the Genevievebarbie club! link đã đăng hơn một năm qua