Dimon Frankoni

thành viên fanpop từ năm July 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DimonIsrael đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
I dont know what to choose... Who is your yêu thích hero? Come to vote pleas :D (Enter to the "links") đã đăng hơn một năm qua
DimonIsrael đã đưa ý kiến về Muhtesem Yüzyil - Magnificent Century
The best T.V hiển thị ever!!!! tình yêu bạn all from Israel :) đã đăng hơn một năm qua
DimonIsrael đã đưa ý kiến về Hurrem Sultan
Its the best T.V show!!! Go Hurem from Israel :) đã đăng hơn một năm qua