JaJuan Patton

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 26 years old
  • Gary, United States of America
  • Favorite TV Show: loiter squad
    Favorite Musician: tyler the creator
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

koolguyzing đã đưa ý kiến …
nigga of course mellohype đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Diggy_25 đã đưa ý kiến về Gumball Watterson
chó sói, sói GANG!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
melodybryant đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Diggy_25 đã đưa ý kiến về Tyler The Creator
chó sói, sói GANG!! đã đăng hơn một năm qua