Josh cơm, gạo

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • 18 years old
  • STRAYA, HELL YEAH!! ALIVE BUT NO-ONE'S ON THIS SITE ANYMORE
  • Favorite TV Show: 💕Adventure Time💕, Akame Ga Kill, Sword Art Online, The Simpsons, Practically any anime other then *ahem*
    Favorite Movie: Now bạn See Me, This Is The End, The Secret Life Of Walter Mitty, Olympus has Fallen, The Other Guys, Pulp Fiction
    Favorite Musician: Twenty One Pilots, Eminem, MonsterCat, Tristam, Braken, E-dubble, Daft Punk,
    Favorite Book or Author: Competitive gaming section: Former Player at Team Digital (2013-2015) Co-Owner of Grocery Gang (2015-), hàng đầu, đầu trang 500 (Overwatch) (13th Nov- 26th November)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DerpThatHerp đã đưa ý kiến về Adventure Time
Miss yall :'( đã đăng cách đây 8 tháng
astigpinoy đã bình luận…
man this takes me way back cách đây 6 tháng
DerpThatHerp đã bình luận…
fr my dude cách đây 5 tháng
DerpThatHerp đã bình luận…
Miss u thêm cách đây một tháng 1
Ventus4U trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hasn't it Been forever đã đăng hơn một năm qua
Wgeraredtv trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Howdy brotherrr. đã đăng hơn một năm qua