thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Ireland
  • Favorite TV Show: Good Luck Charely ,Sonny wit a chance ,suit life on deck
    Favorite Movie: Justin bieber never say never in 3D
    Favorite Book or Author: justin bieber book ! xxxxxxxx
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

lrleath1819 đã đưa ý kiến …
heyyy đã đăng hơn một năm qua
babydrop123 đã đưa ý kiến …
Pliz add my and my frend's bff's on Disney đã đăng hơn một năm qua
Deniseluzjb đã đưa ý kiến …
If bạn have an amazing friend , put this on her tường ☼ đã đăng hơn một năm qua