Jordan

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Male, 27 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: Total Drama Island
    Favorite Movie: The Adventures Of Tin Tin
    Favorite Musician: Coldplay (Dont hate cause bạn like rap hoặc dubstep)
    Favorite Book or Author: Percy Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
casacada1007 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
HEYA DUDE! :D, long time not spoken! how are you?! sorry if i'm screaming a bit! i'm hyper because i just ate chocolate!!! đã đăng hơn một năm qua
adamk đã đưa ý kiến …
xin chào man! Don't know if bạn still want to read it, but I finally added a new Total Drama Survivor episode to the forums. :) đã đăng hơn một năm qua
DemigodsRock đã đưa ý kiến về Total Drama Island
xin chào everyone if bạn remember me. I only come on ever 6 months hoặc so now, I'm not really a người hâm mộ of Total Drama. I last logged in 2 months cách đây before this and I am coming on to see if any of my Những người bạn are on. Thanks,
DemigodsRock đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
Hiiii! Meebo's dead. hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
You're not hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
Going to be happy about the TDAS cast. hơn một năm qua