Irene Salvatore

thành viên fanpop từ năm November 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
•°*”˜˜”*°•.✫ ✫Merry giáng sinh ¸.•°*”˜˜”*°•.✫ ✫ * đã đăng hơn một năm qua
jojem trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi! đã đăng hơn một năm qua
Delena_Damon4e đã đưa ý kiến về Nhật ký tình yêu
I cried :']
link đã đăng hơn một năm qua