thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Nhật ký ma cà rồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Delena4ever-DE- đã đưa ý kiến về Gossip Girl
how many hours till gossip girl??? đã đăng hơn một năm qua
Delena4ever-DE- đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link đã đăng hơn một năm qua
heart
Delena4ever-DE- đã đưa ý kiến về Damon & Elena
1 giờ MORE!!! đã đăng hơn một năm qua
Laynaa đã bình luận…
I CANNOT WAIT !! :) hơn một năm qua