Tanith Davis

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
Delena4eva đã đưa ý kiến về Damon & Elena
OMG! One of the best birthday presents for me yet !! :-) So happy!! đã đăng hơn một năm qua
Irenenew đã bình luận…
Haha delena made your day, right? happy b-day !!! :) hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
so happy that delena has made your birthday hun!! hope bạn have great one!! hơn một năm qua
Delena4eva đã bình luận…
I'm really late but thanks :-)) hơn một năm qua
hajarMe đã đưa ý kiến …
GO GO GUYS!! we will make it ^^ VOTE for #DELENA link đã đăng hơn một năm qua
laugh
quinn13 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hey!!! i added you....
see that you're a delena fan!! me too... :)) đã đăng hơn một năm qua