Just call me Dei

thành viên fanpop từ năm December 2018

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
MADNESS đã đăng cách đây 5 tháng
RougeTheBat844 đã bình luận…
NICE! :D cách đây 4 tháng
RougeTheBat844 đã bình luận…
It's cool to know that people other than me tình yêu FNF. :) cách đây 4 tháng
DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
bạn might know everything I'm going to do but that's not going to help bạn since I know everything you're going to do! Strange isn't it?! đã đăng cách đây 6 tháng
DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Clown đã đăng cách đây 7 tháng