Just call me Dei

thành viên fanpop từ năm December 2018

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
It my birfday. đã đăng cách đây 8 tháng
SilentForce đã bình luận…
Happy Birthday cách đây 8 tháng
zanhar1 đã bình luận…
Happy birthday :) cách đây 8 tháng
Ranty-cat đã bình luận…
Happy Birthday... cách đây 8 tháng
DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I wish thêm cheap canned thực phẩm had tabs for opening them. Opening them with a normal can opener can be pain... đã đăng hơn một năm qua
CokeTheUmbreon đã bình luận…
Last time I checked, some do. (But I don't know which grocery store bạn go, so...) hơn một năm qua
DeiJambastion đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
*Deep breath* C H E E S E! đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
yes hơn một năm qua
CokeTheUmbreon đã bình luận…
C O l B Y J A C K C H E E S E hơn một năm qua