tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Lady666 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào thx 4 adding back!
How r u sweety? đã đăng hơn một năm qua
big smile
Defjam đã đưa ý kiến về Assassin's Creed
i need the AC những người hâm mộ to vote for AC in gamespot.com đã đăng hơn một năm qua
laugh
Defjam đã đưa ý kiến về Assassin's Creed
awesome đã đăng hơn một năm qua
Lady666 đã bình luận…
yea. this game is totally ROCK! hơn một năm qua
demyxfangirl đã bình luận…
yup hơn một năm qua