tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 9 clubs Die-Hard (9)

thông tin trên tường của tôi

hajarMe đã đưa ý kiến …
GO GO GUYS!! we will make it ^^ VOTE for #DELENA link
SPREAD THE WORD đã đăng hơn một năm qua
DefineDelicate đã đưa ý kiến về Spider-Man
Unpopular Opinion? I actually enjoyed the New Spider-Man movie thêm then the original series. đã đăng hơn một năm qua
marthatsal trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
:) I think they should change the biểu tượng on the Adrian spot too! đã đăng hơn một năm qua
DefineDelicate đã bình luận…
Someone needs to message Dave about it. Ask him to change it to the biểu tượng of mojority's choice. have a Poll. He'll do it. hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
Is Dave the creator of the spot? I am sorry i don't know her hoặc her username. The banner and the biểu tượng must be change immediately. I don't wanna watch Draco as Adrian! hơn một năm qua
DefineDelicate đã bình luận…
Yeah took me time to figure it out too! Can't wait to see Adrian's spot truely be Adrian's. ;) hơn một năm qua