Deep Romance

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 26 years old
  • Your mom, Your dad, Your sister, Your brother
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory, Castle, 6teen
    Favorite Movie: Geek Charming
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Seventeen Magazine, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
amro-007 đã đưa ý kiến …
The Blessings of Peace

The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas.

Merry giáng sinh & Happy New Year.

Amro đã đăng hơn một năm qua
sad
kirbymaniac1 đã đưa ý kiến …
Hey, i'm really sorry for back then, bạn know not replying. I was really(REALLY) shy back then. đã đăng hơn một năm qua
heart
SHINE_SHINE trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫❤
╔═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╗
* KISSES FOR bạn AND HEART!***********
╚═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╝
❤♫❤♫❤.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫❤♫❤♫

From your friend: SHINE_SHINE~♥ đã đăng hơn một năm qua