Darya

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 26 years old
  • Tula, Russia
  • Favorite TV Show: the vampirs diaries - elementary - hawaii five 0 - burn notice - teen chó sói, sói
    Favorite Movie: the notebook - warm bodies
    Favorite Musician: the wanted - bastille - fun. - the script
    Favorite Book or Author: the humiliated and insulted
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
#8 đã đăng hơn một năm qua
PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#7 đã đăng hơn một năm qua
PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
#6 đã đăng hơn một năm qua