Grimsley Alucard Morrison

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Male, 33 years old
  • Pokemon League, Unova Region
  • Favorite TV Show: Destination Truth, Pokemon Black & White!, Legend Quest
    Favorite Movie: Dracula (1992), The Elite D.U.S.K. phim chiếu rạp (all four), Newest D.U.S.K. Movie: 4th D.U.S.K.
    Favorite Musician: I like classical music. And UTAU
    Favorite Book or Author: Bram Stocker's Dracula (Original), Elite D.U.S.K (Novel Series)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

harryNniallsGal đã đưa ý kiến …
Haven't seen bạn in a while, Grimsley. I miss having talks with you! đã đăng hơn một năm qua
DarkE4 đã bình luận…
I haven't seen bạn much either.... I do hope you're doing well. And yes I miss those times too. hơn một năm qua
harryNniallsGal đã bình luận…
yes it has been foreveer </3 hơn một năm qua
meh
DarkE4 đã đưa ý kiến …
Good Arceus... It's been forever since I've been here... I apologize for bạn worries hoặc any inconveniences. I have been extremely busy with League matters as well as travelling to Kalos with Marshal. đã đăng hơn một năm qua
smile
EmoskiiVamppire trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hello~ đã đăng hơn một năm qua