thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 26 years old
  • YouDonWannaKnow, United States of America
  • Favorite TV Show: Scream Queens, Tanisha Gets Married, Total Black Out, The Bad Girls Club, tình yêu Games 2&3, Face Off (coming back this summer!! =D).
    Favorite Movie: Halloween, Child's Play, The Hunger Games, 6th Sense, A Nightmare on Elm Street, Candyman, Dark Shadows, & The Raven, Willard.
    Favorite Musician: Currently KoRn, Seether, Evanescence, System of a Down, Zeromancer, & Rob Zombie....and a hell lot thêm but there's are my hàng đầu, đầu trang 5 as of now. :)
    Favorite Book or Author: Stephen King Novels
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chuckylover911 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Sign this petition for Chucky please! It'd help us horror những người hâm mộ out! link đã đăng hơn một năm qua
heart
ZiaHope trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Cool icon!! i tình yêu jennifer Lawrence!<333 đã đăng hơn một năm qua
cool
sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link đã đăng hơn một năm qua