Dani

thành viên fanpop từ năm March 2014

  • Male, 22 years old
  • Spain
  • Favorite Musician: SNSD, EXO, F(x), Shinee, Dal Shabet, Brown Eyed Girls, A màu hồng, hồng and BTS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GirlySpunk trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Can bạn tham gia my club ?
link đã đăng hơn một năm qua
stella2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Could bạn please read my poem and bình luận it

link

Thank bạn so much :D
Have an good ngày ^-^ đã đăng hơn một năm qua
loveanu trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for add back plz tham gia my club
www.fanpop.com/clubs/anushka đã đăng hơn một năm qua