© Dani ✔ Verified the biggest Damon & Elena and Damon Salvatore FREAK! ♥

thành viên fanpop từ năm March 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 33 clubs Die-Hard (33) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
NCISLuverjk93 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
╔═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╗
....ೋ ☆☆☆☆ Happy New năm ☆☆☆☆ ೋ...
╚═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╝ đã đăng hơn một năm qua
DaniKatZ đã đưa ý kiến về Damon & Elena
So proud of Ian and Nina being the 'couple' with the most fans, regardless if they are hoặc aren't together anymore! It's now time for Damon and Elena to take over Robert Patinson & Kristen Stewart, Alice & Jasper and finally Edward & Bella!!! We can do itttt!! Slowly but surely!! đã đăng hơn một năm qua
HFU đã bình luận…
Tru that -_- hơn một năm qua
paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu bạn khẩu hiệu and your icon. Your icon- Nina looks so pretty đã đăng hơn một năm qua