Lina

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 30 years old
  • Jelgava, Latvia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Dalloway đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
Dalloway đã đưa ý kiến về Kurt Cobain
If it's illegal to rock and roll, throw my đít, mông, ass in jail! đã đăng hơn một năm qua
enjoi_boi đã bình luận…
me 2...... eat ,sleep , rock and roll hơn một năm qua
Dalloway đã bình luận…
The only things we need! :D hơn một năm qua