Hoodie/ Amber San Angelo

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 26 years old
  • Beverly Hills, California
  • Favorite TV Show: Wizards of Wzverly Place, Don't Forget the Lyrics, My Wife and Kids etc.
    Favorite Movie: Grown Ups, The Benchwarmers, anything with David Spade, POTC 4, POTC 3, POTC 2, POTC 1, anything with Johnny Depp, Percy Jackson & The Olympians etc.
    Favorite Musician: Snoop Dogg, Sean Kingston, Chris Brown, Soulja Boy etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi! thanks for the add back and nice to meet you!
would bạn like to tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua
NateRobinsonfan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Awesome pixs. đã đăng hơn một năm qua
CP3num1fan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice pixs. đã đăng hơn một năm qua