thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Male
  • Favorite TV Show: Bleach
    Favorite Movie: Get Smart
    Favorite Musician: Breaking Benjamin, 3DG, Dragonforce
    Favorite Book or Author: Warriors Series bởi Erin Hunter and Pendragon series bởi D.J. Machale
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

smile
CrescentMoon123 đã đưa ý kiến về Eevee
Eevees are TEH BESTS!!!!1ONE!! đã đăng hơn một năm qua
sasukelova đã bình luận…
yep i agree hơn một năm qua