thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
carlie445 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, Courtney, I heard about this whole custom serries your making for total drama, and I kinda wanna help out! If bạn need character ideas, just post on my wall. Kk? Alrighty. đã đăng hơn một năm qua
Courtneyfan214 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
TDINTM episode 1 part 3 is now on youtube! yay!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and comment, so it would really mean a lot to me if bạn would :) đã đăng hơn một năm qua