Cosmicstar loves Starflight!!!

thành viên fanpop từ năm September 2019

  • Female, 17 years old
  • bristol, england[the UK]
  • Favorite TV Show: Adventure Time
    Favorite Movie: Legend of the guardians
    Favorite Musician: Blixemi
    Favorite Book or Author: Wings of Fire[my favourite in the series so far is The Dark Secret--but they blinded Starflight WHYYYYYY???]
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

monkey
Wolfmist1 đã đưa ý kiến …
Hi Faith!!! đã đăng hơn một năm qua
rainy
Cosmiceyes đã đưa ý kiến về Pokémon
why is this tường so DEAD????????The last bình luận was SEVEN FUCKING MONTHS AGO!!! đã đăng hơn một năm qua
Cosmiceyes đã bình luận…
Excuse my French[not to be racist] hơn một năm qua
sm10176 đã bình luận…
thats ok btw im new here hơn một năm qua
Cosmiceyes đã đưa ý kiến …
hihihihi đã đăng hơn một năm qua